Apriil

Informasjonskapsler

Denne siden bruker informasjonskapsler som trenger godkjenning.

Gå direkte til innhold

Event og kongress

 • Konferanse

 • Konseptutvikling

 • Arrangementsrådgivning

 • Innholdsproduksjon

 • Regi og manus

 • Scenetrening

 • Digitale & hybride møteplasser

 • Film og streaming

 • Innspilling av foredrag

 • VIP Turproduksjon

 • Kongress

Vi skaper opplevelser 

Apriil Event & Congress leverer totale produksjoner fra kreativ ide, planlegging og budsjettering til innholdsproduksjon, rigg, regi og gjennomføring. Med hovedkontor i Bergen tar våre prosjektledere  ansvar for trygg gjennomføring inkludert en god deltakeropplevelse. I samarbeid med våre produsenter sørger vi for at alt innhold blir utviklet og gjennomført i henhold til planer. Apriil er også av få norske spesialister på internasjonale kongresser - Professional Conference Organiser (PCO) og Destination Management (DMC).

Konferanse
Hver dag debatteres viktige spørsmål i ulike fora nasjonalt og internasjonalt. Apriil Event & Congress har lang erfaring med å tilrettelegge og planlegge nasjonale og internasjonale konferanser. Vi tar oss av prosjektledelse, deltakerreise, påmeldingsplattformer, foredragsholdere, prosjektledelse, innholdsproduksjon, faglige presentasjoner (abstracts håndtering), sponsorkoordinasjon, utstilling, arrangementsstedskoordinasjon, sekretariatsfunksjoner, sosiale arrangementer og budsjettering. Vi arbeider tett med programkomiteer og styringsgrupper for å sikre retning og fremdrift.

Konseptutvikling og arrangementsrådgivning
Det starter gjerne med en ide og en kopp kaffe. For mange av våre kunder bistår vi med utvikling av ideer og konsepter helt fra starten av prosessen. En kreativ workshop kan være til hjelp i arbeidet med å finne en god retning og de gode virkemidlene for å oppnå målet med arrangementet. Vi sørger for at den røde tråden blir tydelig i hele prosessen.

Innholdsproduksjon
God historiefortelling og formidling er en viktig del av et arrangement. Mange deltakere har sett det meste og stiller høye krav til opplevelsen. I tillegg til å finne den gode historien, arbeider vi med kreativt søkelys på hvordan denne kan formidles med virkemidler og formater slik at budskapet blir husket - lenge etter arrangementet. Vi har gode ressurser på film, foto, tekst og grafikk eller animasjon. 

Regi, manus og scenetrening
Deltakere og innholdsleverandører må føle seg trygg i sin rolle. Apriil sine produsenter sørger for tydelig kommunikasjon og trygge rammer for alle som skal delta på scenen eller foran kamera. Vi bistår med hjelp til manus og regi for at budskapet skal fremstå godt og tydelig.

Digitale & hybride møteplasser
Vi tilbyr velfungerende digitale og hybride løsninger. Både faglige konferanser, kundearrangementer, utstillinger, workshops og motivasjonssamlinger for ansatte kan få sin digitale form med eller uten fysiske deltakere.

Film og streaming
Med video, foto, lyd og grafikk kan historiene fra din virksomhet formidles enda sterkere. Om du skal lage den store introduksjonsfilmen, en opplæringsfilm eller en enkel promofilm til sosiale medier, må filmen vekke følelser og gi ønsket effekt. Apriil leverer totale produksjoner fra kreativ ide, planlegging og budsjettering - til rigg, regi og gjennomføring. Vi kan gjøre enklere produksjoner ved å besøke din bedrift med kamera, eller gjøre opptak andre steder dersom det bidrar til å få fram budskapet.
Apriil tilbyr også muligheten til å være kreativ med opptak foran grønnskjerm. Det gir uendelige muligheter for god visuell formidling av ditt innhold.

Apriil kan også levere streaming av møter og konferanser.  

Innspilling av foredrag
Har du et foredrag som skal spilles inn som video? Trenger dere å gjøre et raskt og enkelt videoopptak, uten å forflytte dere? Er du forhindret fra å delta fysisk på et møte eller konferanse, men kanskje ditt innlegg kan spilles inn på forhånd?  Vi i Apriil Event kan gjøre dette remote via vår profesjonelle bildemikserløsning.
Et eksempel på hvordan vi kan gjøre en forhåndsinnspilling av et foredrag med en Powerpoint presentasjon:

 • Foredragsholder sitter ved sin PC og logger inn digitalt.

 • Bakgrunn, lys og lyd optimaliseres i forkant så presentasjonen blir så visuelt fin som mulig.

 • Apriil mottar presentasjonen i forkant, og spiller den av fra vår PC, slik at vi kan produsere opptaket med en miks av de forskjellige kildene, med en passende grafisk bakgrunn.

 • Løsningen vår gjør det mulig for foredragsholderen å selv styre presentasjonen, og kan ha full kontroll over fremdriften. 

VIP turproduksjon: DESTINATION MANAGEMENT (DMC) 
Vi leverer skreddersydd turproduksjon til utenlandske forretningskunder som ønsker å legge sine salgsmøter, produktlanseringer, VIP- eventer og reiser til Norge. Denne type skreddersøm i turproduksjonen gjenkjennes både nasjonalt og internasjonalt som DMC-virksomhet. DMC står for «Destination Management Company». Vi er et av få byrå i Norge som på denne måten kommersielt markedsfører og produserer Norge som reisemål til internasjonale målgrupper. Apriils profesjonelle DMC-team reiser før gjestene ankommer for å tilrettelegge slik at ingenting er overlatt til tilfeldighetene. I tillegg er vi til stede med «butler attention» for gjestene under hele besøket.

Kongress -PROFESSIONAL CONFERENCE ORGANISER (PCO). 
Vi har solid erfaring med å arrangere internasjonale kongresser i Norge. Disse faglige samlingene planlegges gjerne årevis i forveien. Kongresser er komplekse arrangementer som krever streng fremdriftskontroll og styring av arbeidsoppgaver. Apriil har kompetanse til å bistå eller ta ansvar for å lede prosjektet fra oppstart og planlegging til gjennomføring og oppfølging – i nært samarbeid med oppdragsgiver.

Kongresser har ofte komplekse behov for både påmelding til faglige sesjoner, sosiale arrangementer, utflukter, hotellrom og kanskje også innsendelse av faglige presentasjoner (abstracts). Vi administrerer med betalingsløsning og kvalitetssikrer. Apriils PCO-team kan stå som kontraktspart med alle underleverandører samt kvalitetssikre leveranse i henhold til behov og budsjett.